Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lotte Mart rộn ràng “mùa vàng” mua sắm