Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lotte mart chung tay cùng nông dân Lâm Đông tiêu thụ bắp cải