Lợn Trung Quốc tràn sang Việt Nam, cách quản lý đang “có vấn đề”

Lực lượng chức năng đang tiêu hủy lợn nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng
Lực lượng chức năng đang tiêu hủy lợn nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng
Lực lượng chức năng đang tiêu hủy lợn nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng
Lên top