Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly: UBND tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan đi vào khu cách ly phòng dịch ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vào ngày 13.1. Riêng xe BKS 90C-052.41 chở 170 con lợn nhập khẩu từ Cửa khẩu Lao Bảo đã chạy thẳng đến lò mổ mà không vào khu cách ly này trong ngày 13.1. Ảnh: HT.
Xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan đi vào khu cách ly phòng dịch ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vào ngày 13.1. Riêng xe BKS 90C-052.41 chở 170 con lợn nhập khẩu từ Cửa khẩu Lao Bảo đã chạy thẳng đến lò mổ mà không vào khu cách ly này trong ngày 13.1. Ảnh: HT.
Xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan đi vào khu cách ly phòng dịch ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vào ngày 13.1. Riêng xe BKS 90C-052.41 chở 170 con lợn nhập khẩu từ Cửa khẩu Lao Bảo đã chạy thẳng đến lò mổ mà không vào khu cách ly này trong ngày 13.1. Ảnh: HT.
Lên top