Liên tiếp các vụ ghi sai số điện, EVN nói chỉ là "sai sót cá nhân"

Lên top