Lazada phân phối các sản phẩm Apple chính hãng tại Việt Nam từ ngày 5.1.2018