Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lăng kính tiêu dùng: “Hội chứng đám đông”!