Lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế ngành sữa và các sản phẩm từ sữa

Quang cảnh triển lãm (Ảnh: MOIT)
Quang cảnh triển lãm (Ảnh: MOIT)
Quang cảnh triển lãm (Ảnh: MOIT)
Lên top