Lâm nghiệp Việt Nam chuẩn bị “cán đích” 9 tỉ USD xuất khẩu

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9.2018, XK gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,4 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Hương Quỳnh
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9.2018, XK gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,4 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Hương Quỳnh
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9.2018, XK gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,4 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top