Lâm Đồng sắp có Trung tâm Thương mại lớn nhất tỉnh

Không gian mua sắm lên đến gần 12.000m2, TTC Đức Trọng là Trung tâm thương mại lớn nhất Lâm Đồng.
Không gian mua sắm lên đến gần 12.000m2, TTC Đức Trọng là Trung tâm thương mại lớn nhất Lâm Đồng.