Lại “mỏi cổ” ngóng visa cho khách Tây Âu

Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt, thế nên việc miễn visa cho khách đến từ 5 thị trường này là việc nhẽ ra nên làm từ lâu.      Ảnh: PV
Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt, thế nên việc miễn visa cho khách đến từ 5 thị trường này là việc nhẽ ra nên làm từ lâu. Ảnh: PV
Khách từ 5 nước Tây Âu thường nghỉ dài, chi tiêu cao, ý thức tốt, thế nên việc miễn visa cho khách đến từ 5 thị trường này là việc nhẽ ra nên làm từ lâu. Ảnh: PV