Trước khi ra sản phẩm hoàn thiện:

Kỹ sư VinSmart “đập đi xây lại” nghìn chiếc điện thoại

Điện thoại Vsmart được kiểm tra tính năng. Ảnh: Vin
Điện thoại Vsmart được kiểm tra tính năng. Ảnh: Vin
Điện thoại Vsmart được kiểm tra tính năng. Ảnh: Vin
Lên top