Kỷ niệm một năm ra mắt uberMOTO, tặng chuyến miễn phí cho người dùng

Kỷ niệm 1 năm hoạt động UberMoto, Uber trao quà cho tài xế có thành tích xuất  sắc. Ảnh: K.H
Kỷ niệm 1 năm hoạt động UberMoto, Uber trao quà cho tài xế có thành tích xuất sắc. Ảnh: K.H
Kỷ niệm 1 năm hoạt động UberMoto, Uber trao quà cho tài xế có thành tích xuất sắc. Ảnh: K.H
Lên top