Ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần B)