Ký Hiệp định hợp tác với Cục Xúc tiến Mậu dịch Hồng Kông (Trung quốc)

Họp báo công bố tình hình hợp tác thương mại Việt Nam – Hồng Kông - Ảnh: Ngọc Tiến
Họp báo công bố tình hình hợp tác thương mại Việt Nam – Hồng Kông - Ảnh: Ngọc Tiến
Họp báo công bố tình hình hợp tác thương mại Việt Nam – Hồng Kông - Ảnh: Ngọc Tiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM