Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế

Kinh tế tư nhân đang khẳng định vị trí trong sự phát triển của nền kinh tế. Ảnh: PV
Kinh tế tư nhân đang khẳng định vị trí trong sự phát triển của nền kinh tế. Ảnh: PV