Kiểm soát lạm phát trong tầm khả thi

Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% trong năm 2018 vẫn nằm trong tầm khả thi - Ảnh: PV
Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% trong năm 2018 vẫn nằm trong tầm khả thi - Ảnh: PV
Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% trong năm 2018 vẫn nằm trong tầm khả thi - Ảnh: PV