Không thể điều tiết thị trường bằng các “mệnh lệnh hành chính”

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV