Không sợ lỗi thời, hoa hồng tiền triệu/bó vẫn không đủ bán

Hoa hồng ngoại có giá tiền triệu mỗi bó. Ảnh: Facebook Liti Florist
Hoa hồng ngoại có giá tiền triệu mỗi bó. Ảnh: Facebook Liti Florist
Hoa hồng ngoại có giá tiền triệu mỗi bó. Ảnh: Facebook Liti Florist
Lên top