Không dễ thu hút chục ngàn tỉ USD vốn nước ngoài cho dự án điện độc lập

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Lên top