Khi Phú Quốc vắng lặng...

Đường vào chợ đêm Phú Quốc vắng lặng, không có du khách. Ảnh: N.A
Đường vào chợ đêm Phú Quốc vắng lặng, không có du khách. Ảnh: N.A
Đường vào chợ đêm Phú Quốc vắng lặng, không có du khách. Ảnh: N.A
Lên top