Khẩn cấp tái xuất 1,8 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng khỏi Việt Nam

Hình ảnh cỏ kế đồng lẫn trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Sơn Hà.
Hình ảnh cỏ kế đồng lẫn trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Sơn Hà.
Hình ảnh cỏ kế đồng lẫn trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Sơn Hà.
Lên top