Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khám phá táo tươi vùng Aomori từ Nhật Bản

Khám phá táo tươi vùng Aomori từ Nhật Bản.Ảnh: PV
Khám phá táo tươi vùng Aomori từ Nhật Bản.Ảnh: PV