Khai trương trung tâm Thiên Hòa Bình Triệu và Bình Tân

 Điện máy Thiên Hòa còn triển khai chương trình rút thăm may mắn từ ngày 27.5 đến 25.06 với các giải thưởng giá trị dành cho khách hàng mua sắm tại hai chi nhánh mới. Ảnh: T.H
Điện máy Thiên Hòa còn triển khai chương trình rút thăm may mắn từ ngày 27.5 đến 25.06 với các giải thưởng giá trị dành cho khách hàng mua sắm tại hai chi nhánh mới. Ảnh: T.H
Điện máy Thiên Hòa còn triển khai chương trình rút thăm may mắn từ ngày 27.5 đến 25.06 với các giải thưởng giá trị dành cho khách hàng mua sắm tại hai chi nhánh mới. Ảnh: T.H
Lên top