Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (số 10 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng). Ảnh MD
Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (số 10 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng). Ảnh MD
Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (số 10 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng). Ảnh MD
Lên top