Khách tới chợ Bình Điền phải đăng ký trước và có giấy âm tính với COVID-19

Khách mua hàng và lực lượng lao động của chợ Bình Điền phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Khách mua hàng và lực lượng lao động của chợ Bình Điền phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Khách mua hàng và lực lượng lao động của chợ Bình Điền phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top