Khách hàng không ngại chi tiền mua thực phẩm organic siêu sạch