Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

JICA hỗ trợ trồng cây bạc hà Nhật Bản tại Bình Thuận