Hơn 90% thời gian được rút ngắn khi sử dụng hoá đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp người sử dụng giảm chi phí in, gửi, lưu trữ... Ảnh: PV
Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp người sử dụng giảm chi phí in, gửi, lưu trữ... Ảnh: PV
Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp người sử dụng giảm chi phí in, gửi, lưu trữ... Ảnh: PV
Lên top