Hơn 7,5 triệu khách hàng tiếp tục được giảm tiền điện

Nhân viên EVNSPC trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên EVNSPC trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên EVNSPC trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top