Hơn 16.000 hộ nghèo được sửa chữa điện miễn phí trong Tháng Tri ân khách hàng của EVN

Công nhân Công ty 
Điện lực Quảng Ninh hướng dẫn khách hàng sử dụng điện.

Ảnh: P.V
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ninh hướng dẫn khách hàng sử dụng điện. Ảnh: P.V
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ninh hướng dẫn khách hàng sử dụng điện. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top