Hội thảo Năng lượng trấu & silica: Giải pháp tương lai & Cơ hội đầu tư