Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

Chương trình OCOP được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Kh.V
Chương trình OCOP được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Kh.V
Chương trình OCOP được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Kh.V
Lên top