Học viện Doanh nhân MVV hỗ trợ xây dựng "ngôi trường số"

TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (bên trái) & Ông Bùi Đức Quân – Giám đốc điều hành Học viện Doanh Nhân MVV (bên phải). Ảnh: PV
TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (bên trái) & Ông Bùi Đức Quân – Giám đốc điều hành Học viện Doanh Nhân MVV (bên phải). Ảnh: PV
TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (bên trái) & Ông Bùi Đức Quân – Giám đốc điều hành Học viện Doanh Nhân MVV (bên phải). Ảnh: PV
Lên top