Hoàn tất tái cấu trúc mảng bánh kẹo, KDC dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng