Hoa nhập đắt khách ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân