Hồ tiêu Việt Nam đứng số 1 thế giới nhưng… chưa bền vững

Mặc dù hồ tiêu Việt Nam đứng số 1 thế giới nhưng việc phát triển vẫn chưa bền vững. Ảnh: HL
Mặc dù hồ tiêu Việt Nam đứng số 1 thế giới nhưng việc phát triển vẫn chưa bền vững. Ảnh: HL
Mặc dù hồ tiêu Việt Nam đứng số 1 thế giới nhưng việc phát triển vẫn chưa bền vững. Ảnh: HL
Lên top