H&M, Zara vào Việt Nam: Hàng thời trang xách tay liệu còn “hot”?