Herbalife được vinh danh trong top 100 “Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017”

Ông Phạm Tường Huy - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng.
Ông Phạm Tường Huy - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng.
Ông Phạm Tường Huy - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top