Hanwha Life Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao trong quý II/2017

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H