Hành trình 20 năm mô hình lúa thơm, tôm sạch

Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu cho hiệu quả cao. Ảnh: Nhật Hồ
Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu cho hiệu quả cao. Ảnh: Nhật Hồ
Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu cho hiệu quả cao. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top