Hàng quán tìm cách mở cửa trở lại

Nhiều cửa hàng ở Hà Nội vẫn đóng cửa dù được nới lỏng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều cửa hàng ở Hà Nội vẫn đóng cửa dù được nới lỏng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều cửa hàng ở Hà Nội vẫn đóng cửa dù được nới lỏng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top