Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Lên top