Hàng nghìn chậu hoa Tết Đà Nẵng chưa nở đã được mua sạch tại vườn

Nông dân Hoà Vang Đà Nẵng phấn khởi khi hoa Tết đã được mua hết sớm với giá cao. Ảnh: TT
Nông dân Hoà Vang Đà Nẵng phấn khởi khi hoa Tết đã được mua hết sớm với giá cao. Ảnh: TT
Nông dân Hoà Vang Đà Nẵng phấn khởi khi hoa Tết đã được mua hết sớm với giá cao. Ảnh: TT
Lên top