Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Hải Dương gặp khó khăn lưu thông hàng hóa giữa dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương gặp khó khăn lưu thông hàng hóa giữa dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương gặp khó khăn lưu thông hàng hóa giữa dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top