Habeco chuẩn bị tới 147 triệu lít bia cho thị trường tết