Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Chợ hoa Quảng Bá thưa thớt người trước ngày 8.3. Ảnh: PV
Chợ hoa Quảng Bá thưa thớt người trước ngày 8.3. Ảnh: PV
Chợ hoa Quảng Bá thưa thớt người trước ngày 8.3. Ảnh: PV
Lên top