Hà Nội tiếp nhận 12 xe chuyên dụng do Tập đoàn Tân Hoàng Minh trao tặng