Hà Nội: Nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HN
Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HN
Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HN
Lên top