Hà Nội: Hoa quả tăng giá đột biến, cá hồi "cháy hàng"